ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ( ಕೋವಿಡ್ 19 )

ಕೋವಿಡ್ 19 ಡೈಲಿ ಬುಲ್ಲೆಟಿನ್

ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ ನೋಂದಣಿ ಕೋವಿಡ್-19

ದೂರು ದಾಖಲೆ - ಕೋವಿಡ್ 19 ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ

ಸಹಾಯವಾಣಿ
ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1077
ರಾಜ್ಯ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 104
ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಚಾಟ್‌ಬಾಟ್ ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಹೇಳಿ ಮತ್ತು ಕರೋನಾಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ ವಾಟ್ಸಾಪ ಸಂಖ್ಯೆ 9013151515