ಸರ್ವರಿಗೂ ಹಾರ್ಧಿಕ ಸುಸ್ವಾಗತ

==> ಜಿಲ್ಲಾ ಉತ್ಸವ ಲಾಂಛನ,ಕಲಾವಿದರ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ - ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ-ಶುಕ್ರವಾರ, 12.ಡಿ.2014

==> ಜಿಲ್ಲಾ ಉತ್ಸವ ಲಾಂಛನ ಬಿಡುಗಡೆ - ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ-ಮಂಗಳವಾರ, 16.ಡಿ.2014

==> ಜಿಲ್ಲಾ ಉತ್ಸವದ ಸಭೆ-ತಹಶೀಲ್ದಾರರ ಕಛೇರಿ, ಕಲಘಟಗಿ - ಉದಯವಾಣಿ - ಮಂಗಳವಾರ, 16.ಡಿ.2014

==> ಪತಂಗೋತ್ಸವ - ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ - ಸೋಮವಾರ, 22.ಡಿ.2014

==> ಮ್ಯಾರಾಥಾನ್ ಓಟ - ವಿಜಯವಾಣಿ - ಸೋಮವಾರ, 22.ಡಿ.2014

==> ಚಿತ್ರಕಲಾ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ - ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ - ಮಂಗಳವಾರ, 23.ಡಿ.2014

==> ಚಿತ್ರಕಲೆ - ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ - ಮಂಗಳವಾರ, 23.ಡಿ.2014

==> ಚಿತ್ರಕಲೆ - ಪ್ರಜಾವಾಣಿ - ಮಂಗಳವಾರ, 23.ಡಿ.2014

==> ಚಿತ್ರಕಲೆ - ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ - ಮಂಗಳವಾರ, 23.ಡಿ.2014

==> ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಂದ ಮುಖ್ಯವೇದಿಕೆ ಪರಿಶೀಲನೆ - ಪ್ರಜಾವಾಣಿ - ಬುಧವಾರ, 24.ಡಿ.2014

==> ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಂದ ಮುಖ್ಯವೇದಿಕೆ ಪರಿಶೀಲನೆ - ಉದಯವಾಣಿ - ಬುಧವಾರ, 24.ಡಿ.2014

 
 
ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ© ೨೦೧೪ - ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಧಾರವಾಡ
ವೆಬ್ ಪುಟಗಳ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದವರು: ಧಾರವಾಡ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿಗಳು.