ಸರ್ವರಿಗೂ ಹಾರ್ಧಿಕ ಸುಸ್ವಾಗತ
ಸಂಗ್ರಾಣಿ ಭಾರ ಎತ್ತುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ : ಪುರುಷರಿಗೆ
ದಿನಾಂಕ : 25-12-2014, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ : 11.00 ಘಂಟೆಗೆ, ಸ್ಥಳ : ಆರ್. ಎನ್. ಶೆಟ್ಟಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ
.
 
 
ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ© ೨೦೧೪ - ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಧಾರವಾಡ
ವೆಬ್ ಪುಟಗಳ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದವರು: ಧಾರವಾಡ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿಗಳು.