ಸರ್ವರಿಗೂ ಹಾರ್ಧಿಕ ಸುಸ್ವಾಗತ
ಪಾರಂಪರಿಕ ನಡಿಗೆ
ದಿನಾಂಕ : 25-12-2014, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ : 7.00 ಘಂಟೆಗೆ,
ಸ್ಥಳ : ಧಾರವಾಡ ಕಿಲ್ಲಾದಿಂದ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ 5 ಕಿ.ಮೀ.
 
 
ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ© ೨೦೧೪ - ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಧಾರವಾಡ
ವೆಬ್ ಪುಟಗಳ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದವರು: ಧಾರವಾಡ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿಗಳು.