ಸರ್ವರಿಗೂ ಹಾರ್ಧಿಕ ಸುಸ್ವಾಗತ
ಮೆರವಣಿಗೆಯ ದೃಶ್ಯಗಳು
ದಿನಾಂಕ : 26-12-2014, ಮದ್ಯಾಹ್ನ : 3.00 ಘಂಟೆಗೆ,
ಸ್ಥಳ : ಆರ್.ಎನ್.ಶೆಟ್ಟಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಿಂದ.

 
 
ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ© ೨೦೧೪ - ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಧಾರವಾಡ
ವೆಬ್ ಪುಟಗಳ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದವರು: ಧಾರವಾಡ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿಗಳು.