ಸರ್ವರಿಗೂ ಹಾರ್ಧಿಕ ಸುಸ್ವಾಗತ
ವಾಲಿಬಾಲ್ (ಪುರುಷ / ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ)
ದಿನಾಂಕ : 22-12-2014, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ : 11.00 ಘಂಟೆಗೆ, ಸ್ಥಳ : ಆರ್. ಎನ್. ಶೆಟ್ಟಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ
 
 
ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ© ೨೦೧೪ - ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಧಾರವಾಡ
ವೆಬ್ ಪುಟಗಳ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದವರು: ಧಾರವಾಡ ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿಗಳು.